Điều khoản và điều kiện

Cácđiều khoản của chúng tôi

Những điều khoản và điều kiện sử dụng (Điều khoản) tạo thành các điều khoản mà theo đó bạn (Người dùng) có thể sử dụng trang web của chúng tôi, Crezu-vn.com (Trang web). Việc sử dụng trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập, duyệt web hoặc cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký sử dụng trang web.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng trang web. Chúng được áp dụng trực tiếp khi bạn truy cập trang web. Bạn dược phép tải xuống hoặc in ra một bản sao chép các Điều khoản này để tham khảo trong tương lai. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hiểu nội dung của các Điều khoản này và cách chúng có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng trang web.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều khoản này và đồng ý tuân thủ. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, chúng tôi yêu cầu bạn thoát khỏi trang web và ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web. Vui lòng xem Tuyên bố về cookie có trong Chính sách cookie của chúng tôi để biết chi tiết về việc sử dụng Cookies. Chính sách bảo mật và Tuyên bố cookie của chúng tôi đều được đưa vào tài liệu này. bằng phương pháp tham chiếu.

Công ty

Crezu là tên thương mại của Công ty THNN Fininity, đươc đăng ký tại Estonia (mã số công ty: 14523902), văn phòng đăng ký: Tartu mnt 52-166, 10115 Tallinn, Estonia.

Dịch vụ

Crezu-vn.com do Công ty THNN Fininity sở hữu và vận hành.

Chúng tôi không phải Bên cho vay hay Nhà cung cấp. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ cung cấp tài chính trực tiếp cho bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kết nối cho vay trực tuyến. Chúng tôi sẽ giới thiệu các Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp dịch vụ tài chính cho bạn. Bằng cách nộp đơn đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho Công ty TNHH Fininity kết nối đơn đăng ký của bạn với một trong các Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp trong mạng lưới của chúng tôi. Thực tế, chúng tôi sẽ gửi đơn của bạn cho một hoặc nhiều Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp, tùy thuộc vào tiêu chí cho vay của họ, cho đến khi một trong các Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp chấp nhận đơn đăng ký của bạn hoặc tất cả Bên cho vay và Nhà cung cấp từ chối đơn đăng ký của bạn. Nếu một Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp phê duyệt đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ dược chuyển đến trang web của Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp đó. (Nếu Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp không trực tuyến, chúng tôi có thể hiển thị các thông tin và các thức liên lạc của Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp đã phê duyệt đơn của bạn.)

Trong mọi trường hợp, chúng tôi chỉ chuyển bạn đến Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp đã xem xét và chấp thuật đơn đăng ký, trên cơ sở họ có thể cho bạn vay. Chúng tôi có thể được Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp trả phí khi kết nối bạn với họ.

Bạn không có nghĩa vụ phải vay tiền của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Điều khoản và điều kiện của từng Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp để đưa ra quyết định sáng suốt về việc đề nghị của họ có phải là đề nghị phù hợp nhất với bạn hay không. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp trước khi đồng ý với bất kỳ khoản vay nào từ phía họ.

Bất kỳ điều gì như số tiền mặt có sẵn để vay, thời gian trả nợ hoặc lãi suất được đưa ra trên trang web của Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp chỉ là ví dụ đại diện liên quan đến sản phẩm. Những ví dụ đại diện này không phải là những điều mà Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp sẽ thực sự cung cấp cho bạn. Do đó, chúng không được bảo đảm và không thể được sử dụng làm điều kiện đảm bảo.

Thực tế là chúng tôi không bao giờ cung cấp bất kỳ khoản vay hoặc dịch vụ tài chính nào trực tiếp cho bạn, bất kỳ ví dụ về lãi suất nào trên các trang web của Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Ngoài ra, quyết định cung cấp bất kỳ khoản vay nào tùy thuộc vào Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp; chúng tôi không kiểm soát hay chịu trách nhiệm đối với quyết định gia hạn hoặc từ chối khoản vay.

Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp sẽ đánh giá lý lịch của bạn trước khi đưa ra quyết định hoặc gia hạn đề xuất. Điều này có hoặc không bao gồm đánh giá đầy đủ về lịch sử tín dụng trong quá khứ và hiện tại của bạn.

Truy cập trang web

 • Chúng tôi cho phép truy cập vào trang web một cách tạm thời. Chúng tôi có quyền sửa đổi, hủy bỏ hoặc trì hoãn dịch vụ được cung cấp trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu trang web không khả dụng trong một thời điểm, trong bất kỳ khoảng thời gian hoặc vì bất kỳ lý do nào.
 • Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một vài phần hoặc cả trang web đối với người dùng đã đăng ký.

Độ chính xác thông tin

 • Công ty TNHH Fininity không đòi hỏi thông tin trên trang web này, bằng bất cứ cách nào, phải được xác minh, toàn diện, chính xác hoặc đầy đủ. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trong trang web này hoặc cho bất kỳ sự nhờ cậy nào tác động đến thông tin do bất kỳ người nào thực hiện.
 • Chúng tôi dự định cập nhật trang web thường xuyên. Chúng tôi có thể thêmthay đổi hoặc xóa nội dung của trang web bất cứ lúc nào. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tạm ngừng truy cập hoặc vô hiệu hóa trang web vô thời hạn.
 • Chúng tôi có quyền đăng các thay đổi trên trang web, sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản và điều kiện trên Website của chúng tôi. Sử dụng trang web này sau khi thay đổi đã được đăng nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được sửa đổi

Liên kết ngoài

 • Mọi liên kết được cung cấp cho các trang web khác hoặc tài nguyên của bên thứ ba chỉ được cung cấp làm thông tin tham khảo cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát với nội dung các tài nguyên hoặc trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ pháp lý nào với họ hoặc đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu khi bạn sử dụng chúng.

Chấp thuận sử dụng

Bạn chỉ được phép sử dụng mẫu iframe và trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được phép sử dụng trang web/mẫu của chúng tôi, nếu:

 • Vi phạm bất kỳ quy định luật pháp hoặc quy định địa phương, quốc gia hoặc quốc tế bằng bất kỳ cách nào.
 • Gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc có bất kỳ hiệu ứng gian lận hoặc bất hợp pháp bằng bất kỳ cách nào.
 • để truyền qua biểu mẫu hoặc tải lên bất kỳ tài liệu phỉ báng, xúc phạm hoặc tục tĩu nào.
 • để truyền qua biểu mẫu hoặc tải lên bất kỳ vi-rút máy tính, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ thứ gì khác được thiết kế để can thiệp, làm gián đoạn hoặc phá vỡ các quy trình hoạt động bình thường của máy tính

Trách nhiệm pháp lý

 • Trong chừng mực được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm, đại diện, điều kiện hoặc các Điều khoản khác có thể áp dụng cho trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, cho dù rõ ràng hay ngầm định.
 • Chúng tôi không thể và sẽ không đảm bảo rằng bất kỳ Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp nào sẽ phê duyệt đơn xin vay cá nhân nào. Đây có thể là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của các yếu tố khác nhau, bao gồm lỗi hệ thống, các sự cố không lường trước được hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc của Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp hoặc thông tin được cung cấp không chính xác.
 • Trừ trường hợp do chúng tôi sơ suất, không tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này, hoặc các trường hơp khác theo luật pháp Việt Nam, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Nếu bạn không sử dụng biểu mẫu này một cách cẩn thận và tuân theo các điều khoản và điều kiện này, hoặc nếu chúng tôi phát hiện/được thông báo rằng bạn đã gian lận khi sử dụng biểu mẫu này, chúng tôi, cùng với Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp, có quyền tính phí cho bạn mọi chi phí hợp lý mà chúng tôi có thể phải chịu khi chúng tôi trả lại bất kỳ khoản tiền nào bạn còn nợ và khiến bạn không sử dụng biểu mẫu.

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn là tất cả các quyền cơ sở dữ liệu, quyền về bí quyết, quyền và bằng sáng chế trong các sáng chế (trong mọi trường hợp, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và bao gồm tất cả các quyền đăng ký), quyền trong thiết kế và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu công nghiệp khác trong bất kỳ khu vực tài phán nào) đối với mọi nội dung, thông tin bằng văn bản, tài liệu, quy trình hoặc dữ liệu có trong hoặc trên trang web này thuộc về công ty TNHH Fininity hoặc nguồn được cấp phép của công ty này. Như vậy, tất cả các quyền của công ty TNHH Finality trong Quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu.
 • Bạn được phép in ra một bản sao và tải xuống các trích đoạn của bất kỳ trang nào từ trang web phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân.
 • Bạn không được phép sửa đổi bản sao bản cứng hoặc bản mềm của bất kỳ thông tin nào trên trang web dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, file âm thanh hoặc video hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt với văn bản.

Kiểm tra khách hàng

Khi bạn gửi đơn đăng ký, Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp có thể thuê các cơ quan phòng chống gian lận và giới thiệu tín dụng để đưa ra các quyết định liên quan. Do các cơ quan kiểm tra tín dụng và tham chiếu tín dụng hỗ trợ ngăn chặn các ứng dụng lừa đảo, chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu này của bạn để đảm bảo bảo vệ danh tính của bạn.

Bạn phải luôn cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật. Thông tin sai lệch sẽ được coi là vi phạm các điều khoản của chúng tôi. Điều này cũng tương tự với việc vi phạm bất kỳ thỏa thuận Bên cho vay hoặc Nhà cung cấp nào. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự.

Nếu bạn ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt bạn, mọi thông tin mà bên thứ ba cung cấp sẽ được ràng buộc theo hợp đồng đối với bạn. Nếu bạn chọn gửi đơn đăng ký chung để được hỗ trợ tài chính hoặc vay tiền qua trang web, mỗi bên sẽ được xử lý với tư cách là khách hàng, hành động được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu bất kỳ bên nào trong đơn đăng ký chung trao đổi liên lạc thư từ, thì điều này sẽ được coi là bất kỳ và tất cả việc liên hệ này được thực hiện với cả hai bên.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin về bạn (bao gồm nhưng không giới hạn số lượt truy cập của bạn vào trang web), theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web và biểu mẫu, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Do đó, bạn cũng đảm bảo rằng tất cả dữ liệu và thông tin do bạn cung cấp là đúng và chính xác.

Trao đổi/liên hệ

Chúng tôi có thể trao đổi với bạn qua điện thoại, tin nhắn SMS, bài đăng, email và/hoặc tin nhắn tự động để cung cấp các cảnh báo liên quan đến ứng dụng, thông tin và/hoặc dịch vụ của có thể bạn quan tâm.

Quyền hạn

Trang web & biểu mẫu được vận hành và kiểm soát tại Việt Nam. Các Điều khoản này cùng với mọi nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ chịu sự kiểm soát của pháp luật Việt Nam. Bạn bắt buộc phải đồng ý nhượng bộ quyền tài phán độc quyền của tòa án Việt Nam bằng cách sử dụng trang web.

Xóa bỏ thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn chắc chắn rằng các quyền của mình bị lãng quên và yêu cầu tháo gõ hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân, hãy truy cập vào unsub.crezu.net hoặc gửi email tới compliance@crezu-vn.com

Khiếu nại

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng bạn luôn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi khiếu nại chính thức, hãy gửi thư tới complaints@crezu-vn.com.

Cập nhật lần cuối tháng 3 năm 2020