Nhận tiền ở Crezu thế nào?

Crezu hoạt động thế nào?

Điền đơn trực tuyến

Dịch vụ sẽ nghiên cứu dữ liệu của bạn và thực hiện thuật toán cá nhân, tìm kiếm các đề xuất phù hợp. Không cần mất thời gian nghiên cứu hàng trăm trang web và điền hồ sơ trên mỗi trang nữa.

Lựa chọn điều kiện vay

Chỉ cần 4 phút, chúng tôi sẽ lọc cho bạn các đề xuất từ những tổ chức tài chính tốt nhất của Việt Nam sẵn sàng cấp khoản vay cần thiết. Bạn tự lựa chọn các điều kiện phù hợp.

Nhận tiền

Bạn sẽ chuyển sang trang chính thức của đối tác tín dụng được chọn và trong vài phút, bạn sẽ nhận được tiền bằng bất kỳ cách thức tiện lợi nào: vào thẻ, tài khoản ngân hàng hay tiền mặt.

Khoản vay chắc chắn được duyệt chứ?

Nhận tiền