Tham gia vào chương trình hợp tác của chúng tôi

Kiếm tiền từ lưu lượng truy cập!

Bắt đầu ngay bây giờ

Ưu điểm của chúng tôi

Mô hình CPL

Thanh toán cho phần quảng cáo ngắn (họ và tên, ngày sinh, liên hệ)

Thanh toán nhanh chóng

Chúng tôi luôn thanh toán đúng hạn. Lãnh lương hàng tuần

Nhiều phương pháp thanh toán khác nhau

Hãy chọn hệ thống thanh toán phù hợp với bạn nhất

API

Nếu bạn có nhiều lưu lượng truy cập, chúng tôi có thể gộp vào thông qua API

Bạn muốn hợp tác cùng Crezu?

Đăng ký ngay trên nền tảng của chúng tôi. Hãy tăng thu nhập của bản thân lên nào!

affiliate@crezu.com Bắt đầu ngay bây giờ