Về dịch vụ chọn khoản vay tức thời Crezu

Về dịch vụ của chúng tôi

Crezu – dịch vụ trực tuyến miễn phí để cá nhân lựa chọn các công ty cấp tín dụng tiêu dùng. Dự án của chúng tôi nghiên cứu các đề xuất kịp thời từ mọi bên cho vay tại Việt Nam và lựa chọn những nơi đáp ứng một số tiêu chí:

  • Đáp ứng các điều kiện của bạn

  • Uy tín thật sự và xếp hạng tốt

  • Cấp khoản vay có tính tới chính lịch sử tín dụng của bạn

Sau khi tập hợp danh sách các tổ chức phù hợp, chúng tôi chọn lọc theo các điều kiện cấp tín dụng. Nhờ thế, bạn sẽ có thể lựa chọn phương án tốt nhất, bảo vệ tiền của bạn và nhận được khoản vay đúng lúc.

Dịch vụ Crezu sẽ luôn miễn phí!

Hơn 300 ngàn người dùng lựa chọn chúng tôi, dịch vụ được đánh giá cao bởi sự tiện lợi, đơn giản và minh bạch.

Cùng với chúng tôi, bạn sẽ có thể nhận được các đề xuất tốt nhất trên thị trường tín dụng Việt Nam chỉ trong vài phút trực tuyến.

Và thậm chí nếu không có đề xuất nào phù hợp, thì bạn cũng chẳng mất gì: dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí và không thu bất kỳ khoản tiền nào.